El valencianisme de progrés

Com ya vaig dir en el Vot util, he seguit buscant una opcio per ad estes eleccions, recomanat pel moviment 15 M me vaig ficar a buscar un grup minoritari pero en el que al mateix temps me poguera identificar. I he trobat a un grup que s’autodenomina Valencianisme de Progrés, parle de Coalicio Compromis.

I dit i fet, me vaig ficar a buscar els seus fonaments, que com a valencianiste deuria de promoure i sobre tot deuria de defendre. Pero buscant en la seua pagina, no he pogut trobar casi res, bo, dic mentira, he trobat el programa electoral, que m’ha deixat un poc sorpres. Despres vos conte. Aixina es que he decidit, buscar u per u als seus integrants per a vore eixe valencianisme de progres.

EQUO que se presenta enguany junt a Coalicio Compromis (soles tinc entes el sector Alacant, a on es cap de llista) es un partit estatal que te un any soles, lo que no arribe a comprendre es que se presenta tambe en companyia de Iniciativa per Catalunya Verds, ademes de presentar-se en 40 provincies. Pero pareix que tot no es bo en EQUO, El seu president, es al mateix temps president de Greenpeace España, que no varen dir res de la famosa campanya contra la paella, en un video que va distribuir Greenpeace en el que s’oponien i feyen boikot a la paella per considerar que se feya en palaya (lenguado per als castellans) i estar este peix dins dels considerats com a peixcats en “arrastre,   home no es per res, pero tant EQUO com els seus socis els “valencianistes de progrés“, podrien haver emet la seua queixa, ¿no? i sobre tot haver explicat com collons se fa una paella, ¿o son tan valencians i tan valencianistes que se la mengen en palaya?.

Ademes, EQUO ha estat fins a finals d’Octubre plantejant l’opcio de juntar-se en IU (EU en Valencia), i ser abanderats dels VERTS (o VERDES en espanyol), pero resulta que EQUO s’ha nutrit en estos ultims mesos de exIU, integrants de els VERTS, que en son dia destruïren la via politica del ecologisme sobre tot en Sevilla. Encara que es de reconeixer que en Murcia, no se si ho  han conseguit per fi, volien crear per al Senat una Asamblea para el Senado a on volien que ciutadans sense afiliacio a cap partit encapçalaren una llista per a representar a Murcia en el Senat. Per cert, des d’Europa els seus socis, els VERTS, han advertit a EQUO i als VERDS que se presenten soles, per lo que podria supondre un toc inestable per a Compromis.

Per atra banda tenim als VERDS (Verds del Pais Valencià) que yo crec o tinc entes que forma ya coalicio dins de Iniciativa del Poble Valencià (subseu en Valencia de ICV), pero per lo vist, aci conta com a independent. Al igual que el seu homonim EQUO va estar a punt de pactar en EU fins a finals del mes passat.

Tambe tenim a Iniciativa d’a on prove Oltra, si no m’enganye.Si, la de les camisetes, eixa que be d’un partit com es EU que sempre ha criticat les falles i les falleres i ara resulta que es fallera.

Este partit va ser creat per l’unio de EU i Els VERDS,  i pertany a la fundacio de Iniciativa per Catalunya Verds, que a finals de l’any passat va fer una trobada en Perpinya baix el lema ” L’esquerra verda enforteix vincles als Països Catalans”. Lo que fa dubtar d’eixos primers Estatuts a on se proclamava defensor del Valencianisme Politic.Que cinics son alguns.Iniciativa ademes, pertany a EQUO com a integrant dins de la fundacio de Iniciativa per Catalunya, per lo que encara se mareja mes l’assunt si cal.
I per ultim tenim al mes valencianiste de tots al que s’endu la palma, al BLOC. Que vos puc contar del BLOC que no vos haja contats ans, pero si es que no te cap ni peus la seua mentira.

Naixcuts en Catalunya allà per l’any 1998, en les faldes del CIU de Pujol (qui l’ha financiat des del seu naiximent) i despres del seu curt caminar com a Unitat del Poble Valencià, el BLOC s’autodenimina valencianisme de progres, i abanderat de la tercera via (per als que no ho entenen, podriem dir que segons els entesos, en Valencia n’hi han tres sectors politics: El Valencianisme, el Pancatalanisme i la Tercera via, a on se situaria segons ells mateix el BLOC).Ya me pareixia a mi que estos no eren del tot valenciastes.

Pero aixo no es tot, despres d’una acalorada assamblea, els membres del BLOC decidiren que des d’ara en avant anaven a acceptar les normes ortografiques de la AVLL encara que mantindrien per ad ell les que dictava el IEC. Tot un detall, acceptar les de la AVLLc deixant les del IEC.

¿Algu pot explicar-me en que se diferencien? Si fins i tot la gran majoria del membres de la AVLLc son tambe membres o han segut membres del IEC (encara que alli no cobraven com aci, tot s’ha de dir).
Per cert, en quin corrector heu fet estes pegatines, per que que yo sapia per a vosatros s’escriu VISCA no VIXCA ¿no? ¿o ara, com ya accepteu la Real Senyera, tambe voleu acceptar les normes valencianes de la RACV?Per cert, als de Compromis, los podrieu dir que Valéncia du accent tancat no greu, que aixo s’escriu en Barçalona.

Atents que n’hi ha mes, en l’articul 2 dels estatuts del BLOC, tenim un atra perla “L’assoliment de la plena sobirania nacional del poble valencià i la
seua plasmació legal mitjançant una Constitució valenciana que
contemple la possibilitat d’una associació política amb els països amb
els quals compartim una mateixa llengua, cultura i història.
” I es que perdonem senyors, pero aço es massa fins i tot per a mi. O siga que volen fer de Valencia un Pais que s’ajunte en ¿Espanya? ¿Per a que, no estem ya aixina? ¿O volen vostes fer-mos entrar dins d’eixos inexistents Països Catalans? Clar, aixo es. Per aixo tambe demanen “la plena normalització cultural i lingüística.” i sobre tot “La comarcalització del País Valencià i la superació de la divisió provincial.” Clar al model Cahner aixina fem pojor que ha fet la divisio provincial, mos seguim subdividint en comarques per a que pergam del tot la nostra identitat. I com no, “normalitzant-mos” Si es que ya no mos deixeu ni parlar, ni escriure, ni pensar en valencià. Soles vos interessa convertir-nos en catalans. I vosatros sou el valencianisme de progrés… Yo mes be diria que vosatros voleu fer desapareixer el valencianisme, pero no soles politic, si no tambe el valencianisme cultural, i social. O siga, el sentiment valencià que mos queda.

Pero… ¿que mes se pot desijar d’un partit que seguix les pautes que mana l’ultradreta catalana?Si fins i tot EU ho ha denunciat.I que intenta remenar els erros seguint els criteris que en 2008 ya mencionara Jordi Pujol.

En fi, anem al programa, per que pareix que aço està prou clar. Dec de dir sincerament que no he estat buscant per vore per a on fotre, soles he buscat una noticia i he buscat dins del seu programa, per vore realment com afronten eixe tema:
 • Espai: dins d’este apartat me sorpren en especial un titular:
  Per la defensa d’una política, a favor dels agricultors i ramaders i silvicultors que realitzen esta activitat com a principal
  Puix si, he de reconeixer que aço es primordial, sobre tot contant en que estem parlant d’un sector que es el motor de la nostra economia, i que durant moltes crisis ha seguit el que ha arreplegat als parats i sobre tot el que mes mos ha ajudat economicament a eixir d’elles (82,91…). I que justament ara està en el seu pijor moment, pero… ¿com? ¿de quina manera van a fer-ho? Si fins i tot s’ha opost durant anys i han denunciat als pobre arrossers per cremar la palla, quan ho han fet sempre de forma controlada, i ara ¿que?. Ara demanen que se protegixquen els espais aqüifers, dins dels punts de Mig Ambient (medi diuen ells, a mi aixo me sona a castellanisme, es mes, en valencià sempre ha segut mig, si voleu se pot buscar), que se respecten i que s’eviten els residus, clar i segurament voldran que els arrossers s’enduguen la palla a sa casa. Si fins i tot els encarregats de la Devesa que fa uns anys criticaven que cremar la palla era cremar diners no han pogut fer front ad esta, no han pogut ni tan sols vendre lo que tenien elaborat i mira que tenien mantes de palla d’arros per a consum animal…¿pero a quin preu per a que ixca rendable? … en fi.
 •  Educacio: Este es un tema, que me te molt preocupat, ya que com a “valencians” i sobre tot de “progrés” deurien de tindre clar que l’actual sistema no funciona i manco l’adoctrinament al que estan somesos els nostres menuts, per no dir que desconeixen totalment la nostra verdadera historia i als nostres personages, manco a Ausias March, a Joanot Martorell, a Joan Batiste Basset… i a uns pocs mes, per que clar entren dins d’eixe enfilat adoctrinant que s’impartix sense mida alguna dins dels nostres coleges. Pero.. ¿que opina Compromis?
  Home, tenint en conte que vol eliminar la religio, per que considera que es precisament adoctrinadora… puix res mes, per que si no, ya me diran vostes, a que se referixen quan diuen adoctrinament:

  • Defensem una escola pública i laica de qualitat, com a
   garantia de l’exercici del dret a l’educació de tothom en condicions
   d’igualtat i que respecte la llibertat de consciència, ensenye sense
   dogmes i elimine tota forma d’adoctrinament del currículum escolar.
   (Anem be, de principi per a que tingam sobre tot igualtat, gastem tothom (tot home) en conte de tot lo Mon) aixina les dones s’integraran millor, ya ho crec). 
  • Que la religió estiga fora del currículum i isca de l’horari lectiu (¿ISCA? si pareix que estiguen cridant ad alguna ravalera, isssssssscaaaaaa, en fi, yo seguire gastant ixca que es valencià)

  Pero senyors de Compromis, que la religio es voluntaria, que no estem en ple franquisme. Ademes, existix una alternativa que se diu MAE, i que es majoritaria en bachillerat. Es mes, si realment atenem a la Cultura com a tal i a l’educacio com un mig per a viure millor… ¿Com podem oblidar la religio?.
  Yo inclus pense que dins de la MAE, deuria d’existir (com existix en religio), un temari per a explicar i ensenyar les distintes religions, per a que els nostres menuts no emeteren juïns innecessaris  sobre les persones d’atre religions com fem mosatros. ¿no creeu?. Per no parlar que en molts dels països europeus se dona religio.
  Per cert, no dieu res sobre l’atra adoctrinacio… Che si, la que patixen els nostres menuts… anem a vore, ¿que no ho sabeu?. ¿I que me dieu sobre els Països Catalans, la Corona Catalago-aragonesa, l’unitat de la Llengua…?. En fi.

Per acabar, vull dir que com a cap de llista per a l’Estat, tenim a un vell amic de Sueca, Mr Baldobi, que a part de perseguir al GAV, ha protagonisat actes tan desagradables com el de tirar fora de l’ajuntament en un ple a dos chics (la veritat, no confesse en ells, pero crec que mereixen el seu respecte) pel simple fet de dur una camiseta que ficava ZP al paro. ¿Acas no aplaudix voste cada volta que ix Oltra en una camiseta de les seues? Li recorde que moltes voltes n’ha dut criticant a gent que no estava en eixe lloc. Ah clar, que no es lo mateix anar que vindre…

Pero aixo no es tot, el segon de la llista es…

Diego Gomez ¿que no el coneixen? si home el que fora President de Escola Valenciana, si si, corecte, el que chillava en el video eixe que mos han censurat una i atra volta “Visquen els Països Catalans“, en fi, un valencianisme de progrés com deu mana…quina vergonya. Ara comprenc el per que les camisetes i les pegatines de les Trobades i de Escola Valenciana oferien any darrere any les paraules “Compromís pel valencià“, tot ha segut una manipulacio, un engany…si han fet inclus targetes de credit en eixe lema.¿No creeu?

Com a anecdota, contar que este 8 d’Octubre passat Compromís (o BLOC) varen ficar un coche en megafonia per a cridar a tota la gent per a que assistira a la provesso civica del 9 d’Octubre per a lluitar contra el blaverisme. I yo me pregunte… Si segons el pancatalanisme el blaverisme es el moviment que defen la Real Senyera Coronada com a propia del Cap i Casal i del Regne de Valencia, la demominacio Regne de Valencia per a la nostra Comunitat com a nom historic, i l’independencia del valencià respecte del catala… ¿Quin tipo de valencianisme defen Compromís?

En fi, yo mentres tant, seguixc buscant, que estos tampoc me convencen molt

¡Ah!, i no vos pergau lo que opina sobre ells la valenciclopedia.

Anuncis

Quant a Jose

Naixcut en Valencia, vaig ser criat en dos pobles dels que soles he arreplegat lo bo, encara que lo mal ha segut, per desgracia, lo que mes m'ha marcat. Done gracies als meus enemics, per que d'ells he deprés a rectificar els meus errors.
Aquesta entrada ha esta publicada en antivalencianisme, antivalencianista, bloc, bloc catalaniste, catalanisme, catalanista, escola valenciana, falsetats, fascisme, milenari, Pais Valencià, pancatalanisme, pancatalanista, trobades. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s